CIVITAS BULLEARUM
Poduzeće za obavljanje komunalnih djelatnosti Grada Buje

Telefon: +385(0)52 772 228
Civitas Bullearum Buje Grad Buje Buie Civitas Bullearum Buje Civitas Bullearum Buje Civitas Bullearum Buje Civitas Bullearum Buje Civitas Bullearum Buje Civitas Bullearum Buje Civitas Bullearum Buje Civitas Bullearum Buje Civitas Bullearum Buje Civitas Bullearum Buje Civitas Bullearum Buje
Menu Close Menu

Civitas Bullearum Buje - KATALOG INFORMACIJA

OBJAVE

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu


Sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama Trgovačko društvo Civitas Bullearum d.o.o. ustrojilo je Katalog informacija koje poduzeće posjeduje, kojima raspolaže i koje nadzire.

Cjelokupni tekst Odluke o ustrojavanju Kataloga informacija možete vidjeti ovdje.

Zahtjev za pristup informacijama možete preuzeti ovdje.

 

CIVITAS BULLEARUM

Održimo našu zemlju čistom za buduće naraštaje. Činite za okoliš ono što bi željeli da okoliš čini za vas.