CIVITAS BULLEARUM
Poduzeće za obavljanje komunalnih djelatnosti Grada Buje

Telefon: +385(0)52 772 228
Civitas Bullearum Buje Grad Buje Buie Civitas Bullearum Buje Civitas Bullearum Buje Civitas Bullearum Buje Civitas Bullearum Buje Civitas Bullearum Buje Civitas Bullearum Buje Civitas Bullearum Buje Civitas Bullearum Buje Civitas Bullearum Buje Civitas Bullearum Buje Civitas Bullearum Buje
Menu Close Menu

Organizacija i naplata parkiranja na javnim površinama

Odlukom o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Grada Buja od 29.03.2012. (Sl. novine Grada Buja 2/12) propisano je da komunalnu djelatnost naplate parkirališnih mjesta obavlja „Civitas Bullearum“ d.o.o. Dana 01.05.2012. godine Društvo započinje sa naplatom parkinga na području Grada Buja.

Parkirališta u sustavu naplate parkinga jesu slijedeća:

ULIČNA PARKIRALIŠTA (1. ZONA)

  • Istarska ulica – na potezu od Konzuma pa do bivšeg hotela Azur - 30 mjesta,
  • Trg Josipa Broza Tita - 24 mjesta,
  • Ulica Nikole Tesle – 16 mjesta

IZVANULIČNA PARKIRALIŠTA (1. ZONA)

  • Ulica Flavia - parkiralište iza Pučkog otvorenog učilišta Buje - 19 mjesta.

Ukupni kapacitet čini 89 parkirališnih mjesta.

STAROGRADSKA JEZGRA

Također, odlukom Gradskog vijeća na sjednici održanoj 06.12.2013. godine kao novost dodana je i nova zona - Starogradska jezgra, koja do tada nije bila obuhvaćena naknadom parkiranja a ni nadzorom.

Parkirna karta za Starogradsku jezgru primjenjuje se od 01.01.2014. godine.

ODLUKE I PRAVILNICI

PRIGOVOR

CIVITAS BULLEARUM

Održimo našu zemlju čistom za buduće naraštaje. Činite za okoliš ono što bi željeli da okoliš čini za vas.